GEOCACHINGPLUS - 2014/2023

Typy Skrzynek

W zależności od danego serwisu geocaching’owego, możemy sklasyfikować następujące rodzaje skrzynek.

tcache

SKRZYNKA TRADYCYJNA (Traditional Cache) – Jest to podstawowa wersja skrzynki składająca się z pudełka oraz „logbooka„. Skrzynka może być wykonana np. z pojemnika na żywność lub innego szczelnego pojemnika. W środku mogą się znajdować drobne gadżety na wymianę, przedmioty podróżne. Skrzynka może mieć określoną wielkość od normalnej po mikro. Współrzędne na stronie muszą wskazywać rzeczywiste miejsce ukrycia geocache’a. [OC/GC]

 


multicacheMULTI SKRZYNKA (Multi Cache) – Składa się z jednego lub więcej ze sobą powiązanych etapów.

Zazwyczaj koordynaty na stronie wskazuję pierwszy punkt, na którym zdobywamy  informacje do zdobycia kolejnego etapu lub  finałowej skrzynki. W Lokalizacji końcowej musi znajdować się fizycznie istniejący pojemnik. [OC/GC]

 


quizcacheSKRZYNKA ZAGADKOWA/QUIZ (Mystery/Quiz) – Aby odnaleźć skrzynkę, trzeba np.  rozwiązać  zagadkę, ułożyć puzzle, wykonać obliczenie. Po rozwiązaniu zagadki otrzymujemy informacje lub koordynaty do fizycznego pojemnika z logbookiem.

Skrzynka tego typu może zawierać hasło do logu internetowego. Ten typ skrzynek daje kreatywnym twórcom wiele możliwości. [OC/GC]

 


letterboxLETTERBOX HYBRYDOWY (Letterbox Hybrid) – To specjalny rodzaj skrzynki.  Sam letterbox nie wymaga użycia gps, do skrzynki prowadzą wskazówki opisane przez autora. Natomiast letterbox hybrydowy jest alternatywą dla tradycyjnej formy tej gry. Zawiera tradycyjne wskazówki prowadzące do pojemnika wraz ze współrzędnymi geograficznymi.

Po rozwiązaniu zadania i odnalezieniu skrzynki,  w środku powinna znajdować się pieczątka i dziennik. Wbijamy pieczątkę zrobioną przez siebie w dzienniku, który jest w skrzynce. To samo robimy we własnym dzienniku, ale używając pieczątki, która jest w skrzynce – dzięki temu mamy dowód, że skrzynka została znaleziona. [OC/GC]


wherigoSKRZYNKA Wherigo™ (Wherigo™ Cache) – Wherigo Jest połączeniem geocachingu i gier przygodowych. Jest scenariuszem (pisanym w języku LUA).  Użytkownik (keszer) przemieszcza się pomiędzy strefami w terenie, które autor wcześniej zdefiniował na na mapie, by w końcowym etapie odnaleźć skrzynkę. Aby zagrać należy pobrać plik (Kartridz) ze scenariuszem ze strony werigo lub innego serwisu. Można go otworzyć przy pomocy specjalnego playera i oglądając na ekranie swojego urządzenia, dotrzeć do ukrytej skrzynki. Istnieje również specjalny player na urządzenia z systemem android. [OC/GC]


eventSKRZYNKA WYDARZENIE (Event Cache) – Czasami warto się spotkać aby porozmawiać o geocachingu. Ten rodzaj skrzynki oznacza spotkania keszerów w zaplanowanym terminie na miejscu o podanych współrzędnych.

Spotkania takie z założenia są otwarte dla wszystkich keszerów. Po tym zdarzeniu kesz jest poddany archiwizacji. [OC/GC]

 

 


megaeventSKRZYNKA MEGA WYDARZENIE ( Mega Event Cache) – Przeznaczenie takie samo jak skrzynka (Wydarzenie), z tym że spotkanie którego dotyczy musi być znacznie większe.

Aby powstało (Mega wydarzenie), na spotkaniu musi uczestniczyć minimum 500 osób. Co roku organizowane jest mega wydarzenie skupiające ludzi z całego swiata. [GC]

 


citoSKRZYNKA WYDARZENIE CITO (Cache In Trash Out Event) – Akcja związana z ochroną środowiska CITO czyli Cache In Trash Out, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Umieść skrytkę, wyrzuć śmieci”, są to specjalne geocachingowe eventy, podczas których jego uczestnicy zamiast szukać skrytek, biorą udział w akcjach związanych z ochroną środowiska np. sprzątanie terenów zielonych czy sadzenie drzew. [OC/GC]


earthcacheSKRZYNKA EARTH CACHE (Earth Cache) – Jest to miejsce w które można odwiedzić aby nauczyć się czegoś na temat geologicznych tajemnic Ziemi. EarthCache zawierają zarówno informacje edukacyjne jak również i informację (współrzędne) gdzie można trafić na opisywane zjawisko. Poszukiwacze EarthCache mogą zobaczyć, jak nasza planeta kształtowała się w trakcie procesów geologicznych, jak wykorzystujemy jej zasoby oraz jak naukowcy zbierają informacje na temat Ziemi. (info wikipedia). [OC/GC]


mobilecacheSKRZYNKA MOBILNA – Skrzynka mobilna to skrzynka ukryta metodą tradycyjną, czyli możliwa do odnalezienia pod podanymi przez ostatniego znalazcę współrzędnymi lub w przypadku braku możliwości wykonania pomiaru – współrzędnymi przybliżonymi, ale z precyzyjnie określoną lokalizacją. Różni się od pozostałych typów tym, że każdy jej znalazca jest zobowiązany zabrać skrzynkę ze sobą aby przenieść ją w nowe miejsce.

Skrzynka mobilna może być nośnikiem danych – Skrzynka Dead Drop. Jeśli znalazca nie jest w stanie jej ukryć natychmiast w nowej lokalizacji, w logu internetowym zaznacza jedynie jej znalezienie, co jest sygnałem dla innych poszukiwaczy że skrzynka została zabrana. Niezwłocznie po ukryciu skrzynki w nowej lokalizacji znalazca wprowadza do logu internetowego drugi wpis: „Przemieszczona”, podając jej nowe współrzędne i ewentualne uzupełniający opis. Pojemnik skrzynki zawiera dziennik i/lub hasło do logu internetowego.

Skrzynki tego typu można było rejestrować do 01 listopada 2014 roku (info.OC)


virtualcacheSKRZYNKA WIRTUALNA (Virtual Cache) – Rodzaj skrzynki bez miejsca fizycznego tz. nie posiada w terenie pojemnika. Może być to pytanie na temat danego miejsca, ciekawy widok, itp. Jej zaliczenie odbywa się na jeden z dwóch sposobów: poprzez podanie hasła w jej internetowym logu lub wykonanie określonych zdjęć i załączenie ich do internetowego logu, ewentualnie przesłanie ich na podany adres e-mail. Autor może również wymagać jednocześnie podania hasła i dostarczenia zdjęć. Nagrodą dla znalazcy jest samo miejsce oraz podzielenie się informacją o jego odwiedzeniu.

Skrzynki tego typu można było rejestrować do 23 maja 2009 roku. [OC]


webcamSKRZYNKA KAMERA (Webcam Cache) – To skrzynka wirtualna wykorzystująca kamery internetowe założone przez osoby prywatne lub różnego rodzaju instytucje do monitoringu.

Aby zaliczyć znalezienie tego rodzaju skrzynki, trzeba ustawić się przed kamerą i zapisać zdjęcie za pomocą np. drugiej osoby która będzie obserwowała obraz z kamery w Internecie i zapisze obrazek lub skorzystać z przenośnego komputera wyposażonego w Internet mobilny. Aby potwierdzić wizytę należy zamieścić ten obrazek w logu.

Skrzynki tego typu można było rejestrować do 23 maja 2009 roku. [OC]